Ponedjeljak, 08.03.2021.

Borenović: Smanjiti stopu PDV-a za ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj

Nedjelja, 06.12.2020. | BiH | Biznis | Najnovije | Vijesti | Novinar2

PDP je podnio inicijativu kojom bi se Vijeće ministara obavezalo da u roku roku od 30 dana pripremi izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi se smanjila stopa PDV-a za ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj sa 17% na 5% i to na period do 31.12.2022. godine.Predsjednik PDP-a Branislav Borenović je rekao da su ove tri djelatnosti i najviše pogođene ekonomskim posljedicama pandemije virusa korona i da je ovo jedan od načina saniranja velike ekonomske štete koja je nanesena privredi.

“Ovo je konkretna ekonomska mjera kojom se pomažu ugostitelji, djelatnici u turizmu i putničkom saobraćaju. Očekujemo da naša inicijativa dobije podršku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i da će u roku od 30 dana Vijeće ministara predložiti
zakonsko rješenje. Ukoliko to ne učine, mi imamo spreman prijedlog izmjena zakona i predložit ćemo kao poslanici PDP-a. Očekivali smo da ovakav prijedlog zakonskog rješenja o saniranju ekonomskih šteta predloži Vijeće ministara BiH i ranije, ali nažalost, tokom godinu dana od formiranja novog saziva Vijeća ministara s njihove strane su došla tek dva, tri zakonska prijedloga u parlament. Apsurd je što su nas godinu dana mrcvarili dok nisu dogovorili sastav novog Vijeća ministara, da bi čitavu narednu godinu njihova aktivnost potpuno zamrla“, istakao je Borenović, dodajući da dnevni red parlamentarnih sjednica svojim inicijativama i prijedlozima formira opozicija u zajedničkim institucijama BiH, a ne izvršna vlast.

“Činjenice govore da je tokom ove godine došlo do pada prihoda u privredi od oko 40%, a u ove tri oblasti prihodi su prepolovljeni. Određeni broj poslanika vladajuće koalicije dolazi upravo iz ovih sektora i vjerujem da ćemo i s te strane dobiti podršku, jer dobro znaju kakvo je stanje u ugostiteljstvu, turizmu i putničkom saobraćaju“, kaže on.

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Mira Pekić, kaže da je iniciranje smanjenja stope PDV-a način na koji poslanici u Parlamentu BiH, u okviru svojih nadležnosti, mogu pomoći privredi.

“To je direktna pomoć i ne stoje tvrdnje vlasti, poput one predsjedavajućeg Vijeća ministara, da je privredna aktivnost u tim oblastima već pala i da nema svrhe da se smanjuje PDV. Jasno je da bi ovom izmjenom došlo do značajnog rasterećenja privrednika. U ovom slučaju prihodi u budžet od PDV-a bi bili umanjeni, koji će svakako ove godine biti niži, ali Vijeće ministara mora u planiranju budžeta mora preduzeti značajne restriktivne mjere. Rashodi za rad institucija moraju biti smanjeni, kako bi se pomoglo privredi da bi mogla da funkcioniše“, istakla je Pekić