Utorak, 19.10.2021.

Elektrotehnički fakultet UNSA nabavio 5G telekomunikacijsku opremu

Petak, 18.09.2020. | BiH | Biznis | Najnovije | Vijesti | Novinar2

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu okončao je instalaciju moderne 5G opreme u laboratoriji za softverski definisane mreže na Odsjeku za telekomunikacije.

Radi se o 5G opremi baziranoj na kombinaciji univerzalnog programabilnog radiokomunikacijskog hardvera i visoko fleksibilnog softvera.

Uz pomoć nabavljene opreme implementirana je 5G “standalone” (SA) mreža, tačnije samostalna 5G mreža koja za funkcionisanje ne zahtijeva postojanje 4G infrastrukture. Na taj način se smanjuju troškovi održavanja mreže i baznih stanica, te stvaraju dobri preduslovi za poboljšanje performansi, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje neželjenog elektromagnetskog zračenja u okolinu.

Voditelj Laboratorije za softverski definisane mreže doc. dr Enio Kaljić je istakao da se radi o prvoj akademskoj 5G “standalone” mreži u regionu.

Nabavljena oprema će biti korištena i u nastavnom procesu te će znatno proširiti kapacitete za naučno-istraživački rad. Oprema je otvorenog tipa što omogućava jednostavne softverske nadogradnje i razvoj novih telekomunikacijskih usluga.

Nabavka opreme je podržana u okviru EU Erasmus+ projekta BENEFIT, projekta “Razvoj dugoročno programabilne arhitekture podatkovne ravni mobilne mreže pete generacije (5G)” pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te projekta

“Poboljšanje performansi mobilnih mreža pete generacije (5G) primjenom koncepta dugoročne programabilnosti” pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Šef Odsjeka za telekomunikacije doc. dr Miralem Mehić izjavio da je Elektrotehnički fakultet u prethodne dvije godine izvršio značajnu modernizaciju telekomunikacijske opreme.

Zahvaljujući saradnji sa industrijskim partnerima i angažmanu na EU projektima, Elektrotehnički fakultet je napravio značajan iskorak u modernizaciji svojih resursa u skladu sa europskim standardima. Studenti koji upišu Odsjek za telekomunikacije će imati priliku studirati po modernim standardima te koristiti napredne laboratorijske alate.

Osim širokog spektra istraživačkih oblasti kao što su kvantna kriptografija, celularne i bežične mreže, telekomunikacijska sigurnost, Internet-of-Things i LoraWAN mreža, Odsjek za telekomunikacije će se od sada moći aktivno baviti i istraživanjem modernih 5G mreža, saopćeno je iz Elektrotehničkog fakulteta UNSA.