Ponedjeljak, 20.09.2021.

Iz Autocesta FBiH tvrde da će zenička zaobilaznica za 10 dana biti u funkciji

Nedjelja, 20.12.2020. | Biznis | Novinar

Osim diletacije na mostu Klopče, obustava saobraćaja na cijeloj poddionici iskorištena je za detaljan pregled preostalih diletacija, ali i svega onoga što bi moglo predstavljati smetnju normalnom odvijanju saobraćaja.

Nedavno završenih 11 kilometara autoputa u našoj zemlji, dionica Zenica-jug – Zenica-sjever, i dalje je zatvorena za saobraćaj.

Samo nekoliko dana nakon puštanja u saobraćaj zbog, kako je tada navedeno, radova na jednom od mostova, saobraćaj je obustavljen, prenosi BHRT.ba.

Prema najavama iz Autocesta Federacije, nakon završetka svih tehničkih, ali i administrativnih procedura koje se odnose na neophodne dozvole, u narednih deset dana očekuje se puštanje saobraćaja na zeničkoj zaobilaznici.

Radovi na sanaciji diletacije mosta „Klopče“, na poddionici autoceste A1 Zenica – jug – Zenica-sjever, uspješno su završeni. Prema tvrdnjama izvođača radova, sidra koja su oštećena prilikom instalacije pokazala su anomalije odmah nakon puštanja saobraćaja u promet. Frekvencija vozila bila je mala tako da nije došlo do nezgoda na tom dijelu puta koji je zatvoren već dvije sedmice zbog sanacionih radova.

“Po proceduri su zamijenjena i poslije toga smo izvršili testiranje, naravno najviše što smo mogli uraditi i opteretiti sa što je maksimalno mogućim osovinskim opterećenjem koje je dalo vrlo dobre rezultate”, navodi predstavnik izvođača radova Alen Evlić.

Osim diletacije na mostu Klopče, obustava saobraćaja na cijeloj poddionici iskorištena je za detaljan pregled preostalih diletacija, ali i svega onoga što bi moglo predstavljati smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Iz Autocesta Federacije još jednom su naglasili da je sve urađeno uz poštovanje najviših standarda u cestogradnji s posebnim akcentom na sigurnosni aspekt.

“Što se tiče sigurnog aspekta samih konstrukcija to je urađeno na visokom nivou što je potvrđeno. Sve konstrukcije su izvedene u skladu sa projektom, dokazana je njihova stabilnost kroz monitoring i dalje se vrši monitoring da vidimo šta se dešava tokom eksploatacije”, kazao je Reuf Kadrić, JP „Autoceste FBiH“.

Prema onome što su nam kazali u Autocestama Federacije u narednih nekoliko dana slijede inspekcijski nadzori zeničke zaobilaznice, a nakon toga i puštanje u promet. Sve bi se trebalo to završiti narednih 7 do 10 dana kada se očekuju ponovo vozila na 11 kilometara novoizgrađene ceste kroz BiH, odnosno poddionici Zenica-jug – Zenica-sjever.