Petak, 05.03.2021.

Niži prihod od kamata smanjio dobit ECB-a u 2020. godini

Petak, 19.02.2021. | Biznis | Autor

Evropka centralna banka (ECB) izvijestila je u četvrtak da joj je dobit u kriznoj 2020. godini smanjena za trećinu, odražavajući snažan pad prihoda od kamata na devizni portfelj i vrijednosnice.

Dobit središnje monetarne institucije eurozone pala je prošle godine na 1,6 milijardi eura.

Glavni je razlog pada prema ECB-u niži neto prihod od kamata na devizni portfelj i na vrijednosnice koje banka drži za potrebe monetarne politike.

Ukupni je neto prihod od kamata smanjen za četvrtinu na 2,017 milijardi eura. Pritom je neto prihod od kamata na devizni portfelj više nego prepolovljen, na 474 miliona eura, zbog nižih prihoda od kamata na dolarski portfelj.

Neto prihod od kamata na vrijednosne papire pao je 7,6 posto, na 1,337 milijardi eura, najvećim dijelom zbog nižih prihoda od kamata na program tržišta vrijednosnica (SMP).

Prihod od naknada za superviziju smanjen je za dva miliona eura, na 535 miliona eura.

“Glavni su razlog blagog pada niži administrativni troškovi povezani sa zadaćama supervizije”, stoji u priopćenju ECB-a.

ECB distribuira dobit centralnim bankama članica eurozone, a upravno vijeće odlučilo je 29. januara isplatiti veći dio dobiti, ukupno 1,26 milijardi eura. Preostali iznos bit će isplaćen sutra.

Bančina je aktiva prošle godine povećana za 24,5 posto, na 569 milijardi eura, najvećim dijelom zbog kupnje vrijednosnica u sklopu kriznog pandemijskog programa (PEPP) i redovnog programa kupnje imovine (APP).

Vrijednost portfelja vrijednosnica u eurosistemu, koje se drže za potrebe monetarne politike, više je nego utrostručena u 2020. godini, na 3.695 milijardi eura, stoji u saopćenju.

Pritom je vrijednost portfelja obveznica u programu APP prošle godine uvećana 28 posto, na 2.909 milijardi eura. U sklopu pandemijskog programa ECB je kupio obveznice u vrijednosti 754 milijarde eura.