Srijeda, 14.04.2021.

Broj zaposlenih u FBiH za sedmicu porastao za 197

Petak, 26.02.2021. | Biznis | Najnovije | novinarka

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 22.02.2021. godine iznosio je 518.382, podaci su Porezne uprave Federacije BiH.

U odnosu na  15.02.2020. godine kada je broj zaposlenih iznosio 518.185, trenutni broj zaposlenih veći je za 197.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 22.02.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih na dan 22.02.2021. godine po općinama može se vidjeti ovdje.