Utorak, 19.10.2021.

KS: Objavljene liste poslovnih subjekata nakon javnih poziva za plaće i doprinose

Subota, 31.07.2021. | Biznis | Najnovije | novinarka

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je Komisiju za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec mart i april 2021. godine i za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u pripadajućim mjesecima.

Po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec mart i april 2021. godine pristiglo je ukupno 450 prigovora, od kojih su četiri neblagovremena, dok je po Javnom pozivu za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti za navedene mjesece ukupno pristiglo 123 prigovora, od kojih je pet neblagovremenih. 

Komisija je nakon rješavanja po prigovorima sačinila liste osnovanih i neosnovanih prigovora po oba Javna poziva. 

Po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec mart i april 2021. godine na Listi osnovanih prigovora nalazi se  226 poslovnih subjekata, dok su 224 prigovora ocijenjena kao neosnovana, te se nalaze na Listi neosnovanih prigovora.

Po Javnom pozivu za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti na Listi osnovanih prigovora ukupno su 52 poslovna subjekta, dok je 71 prigovor ocijenjen kao neosnovan.

Liste su dostupne na stranici Ministarstva privrede KS.

Liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju i neispunjavaju uslove navedenih javnih poziva objavljene su na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 11. juna 2021. godine, a na koje se mogao uložiti prigovor u roku od sedam dana od dana njihove objave, sapćeno je iz Službe za protokol i press KS.