Utorak, 24.11.2020.

Ajša Saračević: Izađite na izbore jer to je način da mijenjamo sadašnje stanje i krenemo ka boljem

Petak, 13.11.2020. | Intervju | Najnovije | Novinar2

Ajša Saračević, inženjer građevine. Trenutno na master studiju na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, smjer Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, nositeljica liste ispred SDPBiH-a za Općinsko vijeće Novi Grad i Predsjednica Općinske organizacije SDP Novi Grad Sarajevo, kandidatkinja je za Općinsko vijeće na predstojećim lokalnim izborima. Razgovarali smo sa njom o motivima ulaska u politiku, planovima i porukama koje ima za sve glasače.

Šta Vas je motiviralo za politički angažman ?

Politika je postala sastavni dio svake sfere našeg života. Imajući u vidu da svaki čovjek najveći broj potreba treba da zadovolji u svojoj općini, smatram da se jačanjem općina jača i pozicija svakog čovjeka. Zadatak lokalne vlasti, što u Novom Gradu Sarajevo često nije slučaj, trebao bi biti stvaranje pogodne klime za ekonomski razvoj i poboljšanje socijalnog stanja, unapređenje infrastrukturnih sistema i objekata, te sporta, kulture i obrazovanja sadašnje i generacija koje dolaze. 

Koji su problemi u općini?

Kroz pripremu programa napravili smo analizu stanja na području naše općine koja je bila osnova za kreiranje rješenja i projekata za naredni period. Postoji dosta problema poput intenzivne neplanske gradnje, problema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, lošeg stanja lokalnih i nekategorisanih cesta, nedostatka parking mjesta, isključenosti građana iz procesa odlučivanja, ali i dosta “nevidljivih” problema poput netransparentnog trošenja budžetskog novca, centara moći koji upravljaju svim aktivnostima i sl. To su stvari koje želim mijenjati. 

Postoje i problemi koji nisu u direktnoj nadležnosti lokalnog nivoa, ali konkretna i energična inicijativa mora doći od općinskih vlasti, poput gradske deponije. Nepojmljivo je da se gradska deponija nalazi u geografskom epicentru kantona u čijem radijusu od 1-2 km živi preko 20.000 stanovnika. Ova deponija mora biti zatvorena i izgrađena nova koja će biti centar za odlaganje otpada i biti smještena na vangradskoj nenaseljenoj lokaciji. 

Kakva je vaša vizija za djelovanje unutar Općinskog vijeća?

Prvenstveno kroz aktivno uključivanje građana u procese odlučivanja. Moraju se pitati da li žele benzinsku pumpu ispred svojih stanova i dječijih igrališta, žele li da im se javni parkinzi naplaćuju, treba li im ambulanta u njihovom naselju i slično. Trenutno je postavljena situacija da su samo bitni i lijepo im se obraća u periodu izbora, a preostalo vrijeme ih se zanemaruje jednostavno takva praksa mora biti prekinuta. Lokalni nivo je vrlo bitan i tu se donose odluke koje praktično već sljedeći dan vidite u stvarnosti.

Ono što želim ostvariti ako dobijem povjerenje građana na ovim izborima je da:

  • moji sugrađani na lokalitetu od 28 mjesnih zajednica budu zadovoljni kvalitetom života, 
  • sva djeca imaju prostor za igru i parkove za šetanje, 
  • imamo slobodne ceste od automobila, jer smo riješili pitanje saobraćaja u mirovanju, 
  • napravimo privredne zone i poslovni ambijent koji će privlačiti poduzetnike i tako stvarati nova radna mjesta, 
  • mladima omogućimo kupovinu stanova po povoljnijim uslovima, 
  • više pažnje posvetimo sugrađanima treće životne dobi i
  • zastupam i aktivno učestvujem sa drugim nivoima vlasti u rješavanju problema na području Novog Grada Sarajevo.

Koja je vaša poruka biračima?

Prije svega, zamolila bih sve građane da izađu na izbore. To je način da mijenjamo sadašnje stanje i krenemo ka boljem. Svi pritisci, sva nezadovoljstva, protesti i slično gube smisao ako propustimo priliku na izborima kazniti one koji loše rade ili dati povjerenje onima kojima vjerujemo. Svaki građanin je bitan i svaki glas je jednako važan. Ne dozvoliti da drugi upravljaju našim životima. 

Također, voljela bih kada bi građani svoje povjerenje ukazivali partijama i ljudima na osnovu njihovih programa i ispunjenih obećanja u proteklom vremenu. Ako malo bolje analiziramo, vidjećete da u gotovo svakoj općini samo nekoliko stranaka nude konkretne programe, mnogi ne nude ništa, a takav će biti i njihov rad ukoliko im se ukaže povjerenje.