Petak, 05.03.2021.

Kako izaći na kraj sa teškim ljudima!

Petak, 19.02.2021. | Lifestyle | Autor

Često smo u situaciji da se svakodnevno srećemo sa teškim ljudima, bilo da su to saradnici, šefovi, klijenti… a voljeli bismo da možemo da ih izbjegnemo.

Ne moramo im dozvoliti da nam se uvuku pod kožu, samo treba da naučimo kako da se izborimo sa njima. Način na koji izlazimo na kraj sa teškim ljudima može uticati na naš posao, unaprjeđenje, pa čak i na zdravlje.

Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da savladate ove problematične odnose:

1. Pokušajte da ne shvatate stvari suviše lično

Neki ljudi su teški i to nema nikakve veze sa tobom. Pokušajte da ne shvatate ništa suviše lično, čak iako je komentar usmjeren direktno vama.

Ta osoba se sigurno tako ponaša prema svakome. Ako takve komentare uzmete suviše lično, suočavanje sa tom osobom će vam djelovati još teže.

2. Postavljajte pitanja, umjesto izricanja izjava

Teški ljudi često imaju jake stavove i mišljenja. Ponekad su u pravu, ali neki put mogu i da griješe, baš kao i svi ostali. Kada pogriješe, efikasniji način da to istakneš je da im postaviš pitanja, a ne da kažeš neku izjavu na to.

Postavljanjem pitanja možete pomoći osobi da prepozna probleme u njenoj ili njegovoj poziciji i imaćete manji rizik od suprotstavljanja.

3. Imajte dokazni materijal u pisanoj formi

Sigurno vam se nekada desilo da ste na sastanku, pokušavate da ukažete na nešto, ali dobijate veliki otpor od neke teške osobe.

U tim situacijama, uvijek koristite neku pisanu dokumentaciju koja podržava vaše tvrdnje. Imaćete mnogo više kredibiliteta ako, na primjer, ukažete na neko istraživanje koja podržava vaše mišljenje, nego da samo izjavite koji su vaši razlozi za to.

4. Osigurajte razumijevanje i komunikaciju

Efektivna komunikacija je uvijek važna, a pogotovo kada se suočavate sa teškom osobom. Mnogo puta će se razviti rasprava zbog nejasnoća u komunikaciji.

Kada neko priča, slušajte pažljivo i budite sigurni da razumijete poentu te osobe prije nego što odgovorite. Isto tako, budite sigurni da druga osoba razumije vašu poentu.

5. Koristite prikladne fraze kada je potrebno

Ukoliko osjećate da se pojavilo neslaganje u komunikaciji, odmah se izjasnite. U ovim situacijama sljedeće fraze mogu biti korisne:

„To nije ono što sam rekao/la“

„To nije bilo moje pitanje“

„Dopusti mi da završim“

„Mi govorimo istu stvar“

6. Koristite „Ja“ umjesto „Ti“

Izjave koje sadrže „Ja“ donose manje rizika nego izjave koje sadrže riječ „Ti“ ili „Vi“. Zamjenica u prvom licu jednine ne zvuči kao optužba, pa je manja vjerovatnoća da će ljudi reagovati negativno.

Na primjer, umjesto da kažete: „Nikada mi nisi poslao taj mail“, razmislite da kažete: „Nikada nisam primio/-la taj mail.“

7. Odvojite problem od osobe

Kada se razgovara o nekoj ideji koju teška osoba unaprjeđuje, pokušajte da odvojite ideju od te osobe. Posebno, ako imate neku brigu, pojasni da je zabrinutost vezana za ideju. Da, teške osobe mogu svakako da se uvrijede, ali je tada to manje vjerovatno.

Umjesto da kažete: „Tvoja ideja ima neke probleme“, kažite: „Ta ideja ima neke probleme“. Isto tako, ako teška osoba komentariše vašu ideju, odvojite sebe od nje i pogledajte je objektivno. Kritika ideje će vas manje uznemiravati.

8. Budite asertivni, a ne neukusni

Ne napadaj drugu osobu, nego jednostavno reci svoje razloge i argumente. Ne dozvolite da budete otirač, ali ni da budete nepristojni kao što je druga osoba. Samo se držite činjenica i argumenata i ostanite profesionalni.

9. Preokrenite situaciju

Ako neko kaže „Mi ne možemo to da uradimo“, pitajte: „Šta možete vi da uradite?“. Ako ta osoba kaže: „Ne možemo biti spremni do tog datuma”, pitajte: „Kada ti možeš biti spreman?“ ili „Koji faktori te sprječavaju da budeš spreman do tog dana?“. Samo preokrenite situaciju.

10. Izrazite zahvalnost kada je prikladno

Čak i kada neko ima tešku ličnost, ta osoba ti može pomoći da naučite neke vještine ili vam može dati neke uvide. Ako se to dogodi, dozvolite da ta osoba zna da vi to cijenite.

Samo prije svega budite iskreni. Ništa više ne nervira ljude nego kada neko pokušava da im se dodvori. Ako se zahvalite takvoj osobi, uradite to bez smješka, jer će tako vaše riječi zvučati iskrenije.

Kako vi izlazite na kraj sa teškim osobama?