Petak, 30.10.2020.
Jahić:U slučaju genocida kultura pamćenja trebala bi zamijeniti kulturu sjećanja
Nedjelja, 12.07.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti

Akademik Dževad Jahić smatra da je negiranje genocida sintagma koja je apsurdna i sablasna, a jezički ilustrira da se radi o historiji i prostoru, nesretnom prostoru, koji  se nikada, barem...