Ponedjeljak, 17.01.2022.

Njemačka ambasada u Sarajevu počela izdavanje viza

Petak, 03.07.2020. | Najnovije | Vijesti | Autor

Njemačka ambasada u BiH objavila je informaciju prema kojoj odjel za vize u Sarajevu postepeno počinje ponovo raditi sa strankama.

Kako navode, podnošenje zahtjeva je najprije moguće za sljedeće kategorije:

– spajanje porodice

– stručni kadar i visokokvalifikovani kadar čije je upošljavanje nužno u ekonomskom pogledu i čiji se posao ne može prolongirati ili obavljati u inostranstvu

– studenti čiji se studij ne može u potpunosti realizirati iz inostranstva

Sistem za zakazivanje termina je od danas, navode, ponovo aktivan za navedene kategorije. To važi i za listu čekanja za spajanje porodice (spajanje bračnih drugova, u Njemačkoj registrovanih istospolnih partnera i spajanje djece):

“Ako vam je ambasada prije 18. marta 2020. godine izdala vizu u svrhu jedne od navedenih kategorija, a koja je istekla i nije bila iskorištena, jer istu niste mogli koristiti zbog uvedenih mjera ograničenja putovanja usljed Covida-19, onda postoji mogućnost da do 5. augusta 2020. godine podnesete besplatni neformalni zahtjev za novo viziranje pasoša. Zahtjev možete isključivo sa skeniranom kopijom vaše istekle vize poslati putem pošte (Njemačka ambasada Sarajevo, Odjel za vize, Skenderija 3, 71000 Sarajevo) ili na e-mail adresu: neu-visa@sarj.diplo.de. Nije potrebno da u navedenu svrhu lično dolazite u ambasadu. Ambasada zadržava pravo da u datom slučaju zatraži dodatnu dokumentaciju. Nakon provjere zahtjeva, bit ćete obaviješteni”, saopćeno je.

Napominju da istekle vize čije korištenje nije bilo onemogućeno zbog mjera ograničenja putovanja usljed Covida-19, ne mogu biti uzete u obzir.

“Ako ste već imali termin, Odjel za vize će direktno konktaktirati podnosioce zahtjeva kojima je u svrhu spajanja porodice već dodijeljen termin. Upiti po tom pitanju nisu potrebni. Podnosioci zahtjeva za vizu, koji spadaju u kategorije u kojima se slobodno mogu registrovati za termin bez liste čekanja i koji su izuzeti od mjera ograničenja putovanja, se mole da zakažu novi termin. Podnosioci zahtjeva za vizu, koji spadaju u sve ostale kategorije, za koje još uvijek ne važe iznimke od mjera ograničenja putovanja, do daljnjeg nemaju pristup sistemu za registraciju termina. Odjel za vize će pravovremeno informisati o izmjenama u načinu rada”, kažu u Njemačkoj ambasadi.