Petak, 04.12.2020.

Zbog velikih troškova ambasadora Lukovca u Jordanu traži se izmjena pravilnika o DKP-u

Utorak, 07.07.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Prošireni Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH jučer je u današnji dnevni red sjednice ovog doma nakon žustre rasprave uvrstio inicijativu za izmjene Pravilinika o platama, dodacima i naknadama osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) BiH, piše Klix.ba.

Ukoliko Predstavnički dom PSBiH usvoji ovu inicijativu, Vijeće ministara bi u roku od 60 dana trebalo izmijeniti navedeni pravilnik na način da u njemu precizira da u zemlji prijema u kojoj Bosna i Hercegovina posjeduje zgradu rezidencije, bilo u svom vlasništvu ili na drugi način, vremenski ograničeno ili trajno korištenje i slično, šef datog DKP BiH nema pravo na najam stambenog i garažnog prostora.

Naime, Ministarstvo vanjskih poslova je u posljednje vrijeme odgovaralo na brojna poslanička pitanja zastupnika Damira Arnauta vezana za iznajmljivanje rezidencije za potrebe bivšeg ambasadora BiH u Jordanu (Aman) Harisa Lukovca, iako Bosna i Hercegovina na navedenoj destinaciji posjeduje zgradu rezidencije. Arnaut tvrdi da je to Bosnu i Hercegovinu i njene građane bespotrebno koštalo čak 175.228 KM.

Prema mišljenju ministarstva, član 24. stav (1) Pravilnika o platama, dodacima i naknadama osoblja DKP BiH, propisuje se da šef DKP BiH ima pravo na najam stambenog i garažnog prostora i plaćanje tekućih troškova na teret sredstava DKP BiH, a najviše do 80 posto njegove plate.

“Ne postoji propis kojim je bilo koja izabrana osoba ili zaposlenik u obavezi koristiti stanove u vlasništvu Bosne i Hercegovine za vrijeme mandata u DKP BiH. Također nijednom ambasadoru se ne može uskratiti pravo da unajmi rezidenciju za svoje potrebe, bez obzira na to da li BiH raspolaže imovinom koju bi imenovani mogao koristiti. U skladu s navedenim, nije bilo osnova da se ambasadoru uskrati pravo na unajmljivanje rezidencije bez obzira na to koliko je osoba, članova porodice, živjelo u njoj”, kažu u ministarstvu.

U Arnautovoj inicijativi stoji da, iako je MVP u odgovorima na poslanička pitanja pravdao odobrenje za unajmljivanje rezidencije ambasadoru Lukovcu s navodno “četvero djece različite dobi i spola”, kroz naknadne odgovore se ispostavilo da barem jedno dijete nije živjelo u zajedničkom domaćinstvu s ambasadorom Lukovcem, već da je samo “povremeno boravilo u Jordanu prilikom čega je spavalo u rezidenciji”.

“To ‘dijete’ je na početku mandata ambasadora Lukovca imalo čak 25 godina, a 28 na kraju mandata, dok je drugo ‘dijete’ na početku mandata ambasadora Lukovca imalo 23 godine, odnosno 26 godina na kraju mandata. Također, rezidenciju u vlasništvu Bosne i Hercegovine u Amanu je koristio svaki ambasador BiH u toj zemlji prije ambasadora Lukovca, a istu trenutno koristi aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine u Jordanu Mato Zovko, počevši od 5. novembra 2018. godine. To također pokazuje da su primjedbe na navodnu neuslovnost navedene rezidencije u potpunosti neutemeljene”, ističe se u inicijativi.

Inače, Lukovac je u međuvremenu postao novi ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru.

Tagovi: ambasade MVP