Srijeda, 14.04.2021.

Vehabović od danas direktor Agencije za javne nabavke BiH, izmakla se Bandiću fotelja

Ponedjeljak, 10.08.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Bivšem sekretaru Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kenanu Vehaboviću od danas počinje teći mandat direktora Agencije za javne nabavke BiH, piše PRESS.

Vehabović je za direktora postavljen rješenjem Agencije za državnu službu BiH s obzirom na to da je bio najbolje ocijenjeni kandidat na listi prijavljenih.

Agencija za državnu službu BiH iskoristila je zakonsko pravo i postavila Vehabovića za direktora nakon što se Vijeće ministara BiH nije izjasnilo u zakonskom roku o imenovanju direktora.

Po okončanoj proceduri stručnog ispita po predmetnom javnom oglasu, na osnovu ostvarenih rezultata u konkursnoj proceduri, sačinjena je lista uspješnih kandidata, te je Agencija za državnu službu BiH dostavila Vijeću ministara BiH mišljenje za imenovanje rukovodećih državnih službenika, u skladu sa članom 28. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

članom 28. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, propisano je da rukovodeće državne službenike imenuje nadležna institucija, po prethodno pribavljenom mišljenju ADS BiH, sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs, te da ukoliko se ne izvrši imenovanje iz stava istog člana u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja ADS BiH i liste uspješnih kandidata, ako posebnim propisom nije određen kraći rok, ADS BiH će po službenoj dužnosti imenovati najuspješnijeg kandidata.

U međuvremenu, Vijeće ministara BiH imenovalo je Muamera Bandića iz SDA za vršitelja dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH te naložilo poništenje konkursa za izbor direktora. Međutim, do poništenja teško da će doći s obzirom na to da je završena kompletna procedura vezana za javni konkurs. Odnosno, Vijeće ministara BiH moglo je sve do faze konkursa u kojoj kandidati pristupaju intervjuu poništiti konkurs, ali to nije učinjeno.

Bandić je funkciju vršitelja dužnosti obnašao od 29. jula 2020. godine do 10. augusta 2020. godine.

(PRESS)