Petak, 05.03.2021.

Armen Dželko osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora

Srijeda, 15.07.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Optuženi Armen Dželko (1990.) u prisustvu advokata u potpunosti je priznao krivicu za krivično djelo za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH. Optuženi je priznao krivicu za odlazak na područje Sirije, gdje se pridružio paravojnim formacijama koje su djelovale u okviru struktura tzv. ISIL-a, koji je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom.

Optuženi je priznao krivicu za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. KZ-a BiH, a sve u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. istog zakona.

U skladu sa priznanjem, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci.

Sporazumnim priznanjem krivice optuženi se odrekao prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju mu izrekne Sud BiH.

Sporazum o priznanju krivice proslijeđen je Sudu BiH na odlučivanje, nakon čega ga je Sud prihvatio, izrekao optuženom kaznu i produžio mjeru pritvora do odlaska na izdržavanje kazne.