Utorak, 19.10.2021.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99 – gdje su i kako funkcionišu u doba koronavirusa

Nedjelja, 19.07.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Navikli smo na redovne sedmične sesije Kruga 99 na kojima su se uvijek razmatrale aktuelne društveno-političke teme. Brojne eminentne ličnosti naučnog, kulturnog, umjetničkog i javnog života, među kojima ima članova Akademije nauka BiH, pisaca, novinara, slikara, filmskih reditelja, ljekara, ekonomista, pravnika, pozorišnih umjetnika, teologa, muzičara, humanista i drugih ličnosti imali su uvijek izrazito jasne stavove o mnogim pitanjima i prezentovali ih javnosti. Kontaktirali smo Adila Kulenovića predsjednika Kruga 99 kako bi nam ispričao na koji način funkcionišu u vrijeme koronavirusa.

“Mi smo vjerovatno jedna od rijetkih organizacija koja nije održala samo dvije sesije i to na početku koronavirusa, sve ostale jesmo, a sada je već nastupila ljetna pauza. Korona je pored svih negativnih posljedica ipak na neki način otvorila nove mogućnosti i prebacili smo na online platformu, tako da smo svo ovo vrijeme radili i pri tome razmatrali teme, koje su bile u početku vezane direktno za koronavirus, a posljednje su se odnosile na stavove Kruga 99 o izgradnji građanskog koncepta države Bosne i Hercegovine, uglavnom svake nedjelje smo radili. Mi smo nastojali da ne prihvatimo stav da treba napraviti socijalnu distancu, već prije svega fizičku distancu.”

Kulenović je govoreći za Press kazao da pored negativnih efekata virusa korona, postoje neki i pozitivni aspekti bar kad je riječ o njihovim aktivnostima.

“Krug 99 je upravo zahvaljujući prelasku na online format za rad dobio jedan kvalitet koji ranije možda i nije imao. Naime ranije smo zbog troškova uglavnom bili ograničeni na Sarajevo, gdje su se sesije i odvijale. Zahvaljujući online platformi uspjeli smo da izađeno izvan Sarajeva, tako da smo imali sad akatere na sesijama od Bihaća, Tuzle, Zenice, zatim Londona, Norveške, SAD, Australije itd. Mi smo smtrali strateški da ne treba pokleknuti pred ovom krizom i da društvene i socijalne veze treba osnažiti i obnoviti, jer je stanje psihičkog zdravlja, kako naših aktera tako i društva u cjelini, od najveće vrijednosti za savladavanje bilo koje pa i ove aktuelne krize.”

Pored redovnih sesija održavali su kako kažu i jednu formu rada koja nije bila vidljiva u javnosti tzv. brifinge koje su organizovali iza javne scene. Sastajaki su se i razgovarali sa nekim akterima iz javnog života, konsultovali se, razgovarali i dogovorali u jednoj slobodnijoj formi.

“Ako bude sreće da korona kriza stane od jeseni, kada i mi nastavljamo naš rad, mi ćemo nastojati da sačuvamo i online platformu zajedno sa onim što je do sada bilo u Ekonomskom fakultetu. Mislim da ćemo tom kombinacijom postići da Krug 99 postane ne samo akter po prisutnosti u javnosti, već da bude akter i po učesnicima i stalnim članovima iz svih dijelova BiH, a i iz dijaspore i inostranstva.”, rekao je Kulenović.