Subota, 27.02.2021.

Dosje Reumal: Kako se peru milioni preko privatne firme Ali Amisha

Nedjelja, 20.09.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Tragom pisanja obavljenim u libijskim medijima, istraživali smo ko je misteriozni Amish Ali i kakva je njegova veza sa fojničkim Reumalom i aferom liječenja libijskih ranjenika, piše PRESS.

Tokom 2016. godine stotine libjskih ranjenika je prošlo kroz Fojnički Reumal, a sve poslove sa liječenjem dogovorao je Ali Amish, tadašnji direktor Komiteta za brigu o ranjenicima. Amish je, lažno se predstavljajući kao diplomata, sklapao ugovore o liječenju sa nekoliko drugih ustanova, i zanimljivo da je svaka od njih kasnije sve dugove prebacivala na Ambasadu Libije.

Ali Amish, oženjen bh. državljankom Behisom Sarajlić, nije imao diplomatski status što je bilo jedno od pitanja zastupnika u parlamentarnoj raspravi na koje je negativno odgovorio i sam ministar Igor Crnadak.

Firma kao paravan za pranje novca  

Da bi prikrio tragove svojih malverzacija, Amish je registrovao i firmu Global Excellence d.o.o, gdje je obavljao funkciju prokuriste, te je svake godine mijenjao direktore, a na listi su bili njegova supruga Behisa, te ostali prijatelji i rodbina. Zadnje postavljeni direktor je Rešad Talić, zanimljivo je da nosi isto prezime kao i Izmir Talić, desna ruka ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković.  Kada su otkrivene malverzacije Amish Alija, smijenjen je sa pozicije Komiteta, što je iskoristio kako bi Ambasadu Libije ošteti za skoro 700.000KM.

Naime, izigravši pravni i svaki drugi sistem, samostalno je potpisao mjenicu kojom je 31. decembra 2015. godine, skinut navedeni iznos sa računa Ambasade i prebačen na račun Reumala Fojnica. 

Tadašnji direktor Reumala, Eldar Lokmić, u dogovoru sa Amishem izjavio je da postoji još jedan dug u iznosu od 150.000 KM. Kako je nastao ovaj fiktivni dug, objašnjeno je i u Izvješću o financijskoj reviziji Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje –lječilište „Reumal“ za 2017. godinu koju je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Uplate za liječenje fakturisane su fizičkim licima, a nakon završenog liječenja, te fakture su stornirane, a pravljene nove na račun Komiteta i Ambasade.  Jasno je da nijedan ranjenik nije mogao dobiti pozivno pismo niti smještaj, a da avansno nije uplaćeno 50 posto novca. Pitanje je zbog čega je Reumal prihvatao nove ranjenike, ako Komitet nije na vrijeme izvršavao svoje finansijske obaveze i plaćanja.U međuvremenu misteriozni dug se popeo na 2 miliona, o kome ni Komitet koji odavno ne postoji, a ni Reumal nemaju valjanu dokumentaciju.

Nova godina novi ugovori 

Da je sve oko optužbi za dugovanja bilo farsa, potvrđuje i frišak dokument iz 2020. godine u kome Reumal Fojnica obavještava da je firma Global Excellence d.o.o. ovlaštena kod nadležnih organa u koordiniranju liječenja ranjenika i dovođenju pacijenta. Opet se postavlja pitanje zbog čega Reumal posluje sa ekipom koju godinama optužuje za nastale dugove.

Zanimljivo je i da smo otkrili da navedena firma nikada nije poslovala pozitivno, te da je za  tako obimne milionske poslove bila zaposlena samo jedna osoba. Amish je očito izgirao i finansijske institucije BiH, ali i Libije i iskoristio neizainteresovanost pravnih institucija kako bi pribavio materijalnu korist u milionskim iznosima, a u svemu su direktno učestvovali i direktor Reumala Eldar Lokmić te ambasador BiH u Libiji, Ibrahim Efendić, njegov asistent Rejhan Kubat, kao i djelatnik Ambasade Libije u BiH Salah Elziani, kao i direktor libijskog terenskog centra za liječenje ranjenika  Tareq El-Hamshari, ali i mnogi drugi. 

Postavlja se pitanje zar nije vrijeme da se nadležne institucije uključe u istragu?

(PRESS)