Utorak, 02.03.2021.

Besplatna sportska rehabilitacija na Olimpijskom bazenu Otoka za borce Armije RBiH sa područja Novog Grada

Subota, 25.07.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Na Olimpijskom bazenu Otoka realizuje se program sportske rehabilitacije i vježbanja u vodi za pripadnike boračke populacije sa područja općine Novi Grad.

Općina Novi Grad izdvojila je potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta koji traje šest mjeseci, a obuhvatit će 600 pripadnika boračke populacije.

Direktor Olimpijskog bazena Otoka, Enes Peštek, kazao je da je priprema ovog projekta krenula prošle godine, te naglašava da je projekat namijenjen kompletnoj boračkoj populaciji sa područja Novog Grada, bez obzira na to da li se vode kao članovi boračkih udruženja.

„Pravo apliciranja na ovaj projekat imaju svi pripadnici Armije RBiH, bez obzira na to da li su članovi boračkih udruženja i organizacija, tako da su svi naši borci zastupljeni i mogu da koriste resurse bazena. Dobro je da je Općinski načelnik prepoznao važnost ovog projekta koji je krenuo u realizaciju, a mi smo poslali pismo namjere i prema ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo Fikretu Grabovici, i dali prijedlog da se ovaj projekat prenese na svu boračku populaciju Kantona Sarajevo“, rekao je Peštek.

Korisnicima ovog programa na usluzi su profesori sporta i tjelesnog odgoja koji vrše nadzor i daju instrukcije i savjete, kazao je koordinator projekta i profesor sporta Roman Kebat.

„Uzeo se u obzir svaki benefit koji voda pruža, sam boravak u vodi, kao i uticaj plivanja kao jednog od najzdravijih sportova. Borci imaju slobodu izbora da se rekreiraju na bazenu uz hidromasažere ili plivajući u velikom bazenu uz stalni nadzor profesora sporta i tjelesnog odgoja koji je tu na raspolaganju za savjete“, rekao je Kebat.

Hamza i Salko Čekić kažu da im boravak u vodi puno znači i da im je dobro došao.

Hamza ističe da je ovo prvi put da im je kao pripadnicima boračke populacije omogućen jedan vid rekreacije.

Borci koji se nisu prijavili, a zainteresovani su za program besplatne sportske rehabilitacije, još uvijek se mogu prijaviti, a upute o prijavi mogu dobiti putem telefonskog broja Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Općine Novi Grad 033 291 353.