Srijeda, 14.04.2021.

Zašto Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH i SIPA-i smeta državni grb?

Utorak, 29.09.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Iako su zakonski i podzakonski akt jasno naložili državnim institucijama da u službenim aktima i prepiskama ističu grb države Bosne i Hercegovine dosadašnja praksa pokazala je kako se preciznih odredbi zakona ne pridržavaju baš sve državne institucije poput Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, piše PRESS.

Nisu poznati razlozi zbog kojih su Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH i SIPA odlučile da samovoljno promijene izgled i sadržaj “zaglavlja” službenih akata i na taj način demonstriraju čisto nepoštivanje zakona Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata.

S obzirom na to da je zakon jasno propisao kako na zvaničnim aktima državnih institucija mora biti istaknut grb Bosne i Hercegovine postavlja se pitanje legalnosti svakog pojedinačnog akta koji su donijele Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH i SIPA.

Upotreba državnog grba regulisana je Zakonom o grbu Bosne i Hercegovine, Odlukom o kancelarijskom poslovanju koje je donijelo Vijeće ministara BiH i Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, a koje je donijelo Ministarstvo pravde BiH.

 U Zakonu o grbu Bosne i Hercegovine između ostalog navedeno je da se državni grb zvanično ističe i koristi u zvaničnoj prepisci, pozivnicama, vizit-kartama i sličnim dokumentima koja koriste članovi Predsjedništva, Vijeća ministara, , ministri i njihovi zamjenici, predsjednici skupštinskih domova Parlamenta Bosne i Hercegovine i njihovi zamjenici, te druge institucije Bosne i Hercegovine.

Uputstvom Ministarstva pravd BiH o načinu vršenja kancelarijskog poslovanje, a koje je doneseno 2015. godine, jasno je precizirano kako treba izgledati zaglavlje službenog akta.

“Zaglavlje službenog akta sadrži sljedeće podatke koji se pišu jedan ispod drugog: Bosna i Hercegovina, puni naziv institucije, broj akta, mjesto i datum donošenja akta. Tekst “Bosna i Hercegovina” i puni naziv institucije pišu se na dva pisma (latinici i ćirilici) i tri jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, raspoređeno tako da je na vrhu akta u njegovoj sredini grb Bosne i Hercegovine, a s lijeve i desne strane navedeni natpisi, na jednoj strani napisani latiničnim, a na drugoj strani ćiriličnim pismom, obuhvatajući natpise na tri jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini”, piše u Uputstvu.

S obzirom na to da je jasno precizirano kako treba izgledati “zaglavlje službenog akta” institucija Bosne i Hercegovine ostaje nejasno kako i zašto se događa da institucija Bosne i Hercegovine na mjestu gdje stoji „puni naziv institucije“ dodaje i mjesto gdje se institucija nalazi što stvara zabunu u smislu da se radi o nekoj lokalnoj a ne državnoj instituciji ili pak zašto na vrhu akta u njegovoj sredini umjesto grba Bosne i Hercegovine stavljaju neke druge oznake ili grbove.

Nejasno je također, ukoliko institucije Bosne i Hercegovine nemaju tzv. „posebno odobrenje za izmjenu zaglavlja službenog akta“, kako to nije primjećeno od Upravne inspekcije Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine koja vrši nadzor nad provođenje Uputstva.

Nije isključeno i da institucije stvarno imaju odobrenje Vijeća ministara BiH da postupaju drugačije, ali u tom slučaju bilo bi zanimljivo znati na temelju čega i kojeg obrazloženja je odobrenje dato.  

Posljedice ovakvog proizvoljnog ponašanja možda će biti nesagledive u eventualnim sudskim i drugim postupcima gdje se i pred sudove u Bosni i Hercegovini dostavljaju službeni akti sačinjeni protivno pozitivnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini.

(PRESS)

Tagovi: AEPTM grb BiH SIPA