Petak, 05.03.2021.

Predstavnički dom BiH danas o digitalizaciji, Špiriću i korupciji

Srijeda, 03.02.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj će se sjednici izjašnjavati o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi “Digitalizacija TV-signala u BiH” kojeg je uradio Ured za reviziju bh. institucija.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma zaključkom je zatražila od Ministarstva prometa i komunikacija BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz revizorskog izvještaja.

Pred zastupnicima će se naći i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH” u kojem su revizori konstatirali da se obuke zaposlenika provode, ali ne uvijek u skladu sa stvarnim potrebama institucija, kao i da se nekad ‘preklapaju’ nepotrebno. Također je rečeno da nije uspostavljen kontrolni mehanizam niti sistem prenošenja stečenih znanja.

Planirano je i razmatranje Informacije o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa kao i imenovanja članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda.

Na sjednici bi trebalo biti razmatrano i nekoliko poslaničkih inicijativa od kojih se jedna odnosi na traženje informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je predsjedavajući Doma naroda PSBiH Nikola Špirić (SNSD) bio uključen u javnu korupciju.

Bit će razmatrana inicijativa koja se odnosi na uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112, kao i inicijativa da se izdvoje sredstva za pomoć žrtvama zemljotresa u Hrvatskoj u iznosu od 300.000 KM te da se izdvoje sredstva za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać od dva miliona KM.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje nekoliko poslaničkih inicijativa koje nisu podržane na ranijim sjednicama Doma jer nije bilo dovoljno entitetske većine, a o njima je Kolegij Doma naknadno pokušao postići saglasnost.

(NAP)