Utorak, 09.03.2021.

Advokati “Avaza” zatražili hitno ukidanje sramne i nezakonite mjere zabrane pisanja o Ranku Debevcu

Petak, 05.02.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Advokati „Dnevnog avaza“ Almina Pilav i Selma Kafedžić podnijele su jučer Općinskom sudu u Sarajevu odgovor „Avaza“ na privremenu mjeru osiguranja koju je izrekao sudija Pavle Crnogorac.

Rješenjem o izricanju privremene mjere, „Dnevnom avazu“ je zabranjeno pisanje o privatnom životu predsjednika Suda BiH Ranka Debevca.

U odgovoru advokata navedeno je da „Dnevni avaz“ nije pisao o privatnom životu predsjednika Suda BiH, već o tome da je zloupotrebljavao visoku pravosudnu funkciju u privatne svrhe.

Između ostalog, u odgovoru je navedeno da se sudija Crnogorac u rješenju o određivanju privremene mjere nije pozvao na Zakon o zaštiti od klevete FBiH, koji je, kao lex specialis morao biti primijenjen u konkretnom postupku, s obzirom da je Ranko Debevec podnio tužbu radi klevete i uvrede u sredstvu javnog informiranja i da je prijedlogom za donošenje privremene mjere osiguranja, zajedno sa mjerom osiguranja tražio da se „Dnevnom avazu“ kao mediju zabrani iznošenje informacija u javnost. Nadalje, advokati su se pozvali na Zakono o zaštiti od klevete FBiH (ZZK) koju u članu 10. stav 2. propisuje da sudska mjera o zabrani ili ograničavanju iznošenja ili pronošenja izražavanja neistinite činjenice nije dozvoljena prije objavljivanja tog izražavanja.

– U članu 10. stav 3. ZZK sudska mjera zabrane definira se kao privremena ili stalna sudska mjera o zabrani pronošenja ili daljnjeg pronošenja izražavanja neistinite činjenice. Kako je odredbom stava 2. člana 10. definirano da sudska mjera o zabrani ili ograničavanju iznošenja ili pronošenja izražavanja neistina nije dozvoljena prije objave tog izražavanja, protivnici predlagatelja smatraju da je ovakav Prijedlog za donošenje privremene mjere osiguranja, zajedno sa mjerom osiguranja nedozvoljen, sukladno citiranim odredbama Zakona o zaštiti od klevete. Naročito iz razloga što je sud donio privremenu mjeru kojom se zabranjuje buduće iznošenje informacija koje još nisu objavljene i za koje ne može unaprijed znati kakvog će biti sadržaja, jer tek u sudskom postupku treba utvrditi „neistinitost činjenica“ – istaknuto je u odgovoru advokatica Pilav i Kafedžić.

Također, advokati tvrde da sudija Crnogorac nije dokazao hitnost donošenja mjere (tužba s prijedlogom za izricanje mjere podnesna je 28.januara, u četvrtak, a rješenje je doneseno 1.februara, u ponedjeljak. U samom rješenju sudija uopšte nije obrazložio razloge hitnosti, kao ni vjerovatnost da je izražavanje nanijelo štetu ugledu Ranka Debevca.

Navode iz prijedloga za donošenje privremene mjere, koje je prihvatio sudija Crnogorac, da pisanje novinara o zloupotrebama funkcije Ranka Debevca predstavlja atak na cijelokupno pravosuđe i da su novinari kritikovanjem njegovih postupaka vrijeđali i narušavali dignitet sudstva u cijelini i stvarali pravnu nesigurnost, advokati „Avaza“ ocijenili su potpunim nonsensom, navodeći da nemaju veze sa stvarnošću. Novinarima „Dnevnog avaza“ na ovaj način je povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja, garantirano Ustavom BiH, Ustavom FBiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U odgovoru su naveli da je Rješenje o privremenoj mjeri od 01.02.2021. godine nezakonito i zatražili od suda njegovo hitno ukidanje.