Petak, 24.09.2021.

Na Općini Ilidža vrši se čišćenje vodotoka

Nedjelja, 05.09.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | novinarka

Štab civilne zaštite Općine Ilidža je na svojoj V redovnoj sjednici održanoj dana 31.08.2021.godine usvojio Plan mjera na čišćenju i uređenju vodotoka na području Općine Ilidža.

Mjere se odnose na sve vodotoke na području općine Ilidža, gdje se uklanja rastinje, otpad, nasipi zemlje i pijeska iz korita a sve u cilju preventivnih mjera u sprečavanju poplava koje mogu ugroziti ljude i materijalna dobra.

Planom su obuhvaćeni vodotoci rijeka: Bosna, Miljacka, Željeznica, Zujevina, Dobrinja, Tilava, i Večerica, te vodotoci potoka: Rakovički, Bistrički, Zenički, Trnava, Bunica, Grabovine i dr. te odvodni kanali pored saobraćajnica.

Izvršit će se nabavka 50m/3 pijeska koji će se koristiti za nasipe na koritima vodotoka.

Za realizaciju navedenih aktivnosti angažovano je Javno preduzeće Ilidža i Povjerenici Civilne zaštite. Cijelim procesom poduzetih mjera će koordinirati Služba Civilne zaštite i Štab Civilne zaštite u koordinaciji sa Službom za razvoj, komunalne poslove i puteve i Stručnom službom za koordinaciju rada mjesnih zajednica.

Realizacija Plana mjera na čišćenju i uređenju vodotoka na području Općine Ilidža započeta je 02.09.2021.godine i trajat će 30 dana.