Petak, 24.09.2021.

Članovi Upravnog odbora UIO tužbama dobili nadoknade za rad

Nedjelja, 12.09.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

U izvještaju o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) koji su sačinili revizori Ureda za reviziju institucija BiH navedene su zamjerke u radu Upravnog odbora, ali s druge strane je ukazano kako članovi ovog tijela od 2016. do početka 2021. godine nisu primali naknade za rad. Bilans toga su, kako su uočili revizori, tužbe pojedinih članova na čije ime su dobili i 17.000 KM.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine konstatovao je da Upravni odbor ove institucije nije riješio pitanje vanjske revizije, revidiranja prikupljanja i raspodjele prihoda u toku 2020. godine. U prošloj godini prikupljeno je sedam milijardi i 229 miliona KM.

Podsjećamo, u sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, kao poseban program planirano je finansiranje Upravnog odbora. Za njegov rad predviđene su 473.000 KM. Ipak, revizori su naveli da naknade članovima UO nisu isplaćivane od 25.2.2016. godine kada je stupio na snagu Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

– U toku 2020. godine još nije bilo riješeno pitanje isplata naknada članovima Upravnog odbora, ali smo uočili kako su pojedinim članovima Upravnog odbora na ime tužbi po pitanju naknada izvršene isplate cirka 17.000 KM. Nadalje, ističemo kako smo uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili da su od 25.1.2021. godine počele isplate naknade članovima Upravnog odbora u visini od 475,69 KM mjesečno – u skladu sa zaključcima Upravnog odbora od 25.1.2021. godine – navodi se u revizorskom izvještaju.

(NAP/PRESS)

Tagovi: UIO