Nedjelja, 19.09.2021.

Kristić od Kantonalnog tužilaštva zatražila provjere medijskih natpisa u vezi vjerodostojnosti diplome Sebije Izetbegović

Ponedjeljak, 13.09.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Kantonalna zastupnica i dopredsjedavajuća Skupštine Danijela Kristić predložila je na današnjoj sjednici u ime Kluba zastupnika Naroda i Pravde nekoliko zaključaka, a vezano za preispitivanje vjerodostojnosti diplome Sebije Izetbegović:

Ona je zatražila slijedeće:

  1. Traži se od Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo da što hitnije izvrši provjere vezano za medijske natpise da direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović nije u skladu sa zakonom položila ispite na postdiplomskom studiju, te da je krivotvorila indeks Zagrebačkog Medicinskog fakulteta.
  2. Traži se od Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo da hitno putem međunarodne pomoći zatraži provjeru vjerodostojnosti gore navedenog indeksa obzirom da se iz do sada prikupljenih i objavljenih informacija može osnovano zaključiti da postoji sumnja u počinjenje krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja.

Kristić je dala i obrazloženje:

Provjerom Rektorata i nadležne Kantonalne inspekcije do sada je utvrđeno nekoliko nepobitnih činjenica. Niame direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović nije imala uslove za upis na postdiplomski studij shodno prosjeku ocjena na medicinskom fakultetu, kazala je Kristić.
– Također, Zagrebački Univerzitet u svom odgovoru Rektoru Sarajevskog Univerziteta nije mogao potvrditi vjerodostojnost indeksa koji je priložen kao dokaz da je navedena osoba u Zagrebu položila deset (10) ispita.

Da su stvari upravo ovakve potvrdila je i sama direktorica KCUS-a odgovarajući na upite medija rekavši ‘da nikada nije polagala ispite postdiplomskog studija u Zagrebu’.

– Imajući u vidu naprijed navedeno, te uzimajući u obzir da je Skupština KS nadležna za visoko obrazovanje Univerziteta KS, kao i činjenice da je najveći finansijer KCUS-a Sarajevo, a shodno evidentnim nejasnoćama po pitanju akademske karijere direktorice, smatramo da Kantonalno Tužilaštvo KS mora hitno reagovati.
Ovakav zahtjev skupštine KS prema Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo je neophodan obzirom da Kantonalno Tužilaštvo, do sada nije, iz potpuno nerazumljivih razloga, po službenoj dužnosti formiralo predmet i krenulo u provjere.

(PRESS)