Ponedjeljak, 18.01.2021.

Intenzivirana saradnja Općine Novo Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu

Četvrtak, 14.01.2021. | BiH | Vijesti | Novinar2

U zgradi Općine Novo Sarajevo u utorak, 12. januara ove godine održan je sastanak delegacija Općine Novo Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu koje su predvodili Općinski načelnik dr. Hasan Tanović i prof.dr. Riftat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Općinski načelnik dr. Tanović naglasio je da je saradnja sa Univerzitetom u Sarajevu od iznimne važnosti budući da se Kampus nalazi upravo na teritoriji Općine Novo Sarajevo i predstavlja jako bitan faktor i potencijal lokalnog razvoja.

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj dao je pregled stanja i realizacije projekata i inicijativa koje se odnose na oblast održavanja, razvoja i izgradnje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te upoznao načelnika sa mogućnostima saradnje između Općine i Univerziteta koje će osigurati bržu i kvalitetniju implementaciju planiranih aktivnosti.

Naročita pažnja posvećena je različitim aspektima saradnje u realizaciji kapitalne investicije koja se odnosi na izgradnju Univerzitetske biblioteke, te uređenja prostora u Kampusu Univerziteta koji će biti u funkciji primarnih nastavnih i naučno-istraživačkih potreba Univerziteta, ali i na raspolaganju građanima i građankama Općine Novo Sarajevu, kao uređeni prostor sa sadržajima koji će unaprijediti opći standard života lokalne zajednice.

Na sastanku je dogovorena dalja intenzivna saradnja, koja će se voditi principom da je interes Univerziteta u Sarajevu istovremeno i interes Općine Novo Sarajevo.