Petak, 05.03.2021.

Krizni štab KS neće odobriti održavanje sjednica Skupštine KS u sali

Nedjelja, 14.02.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Kriznom štabu Ministarstva zdravstva KS upućen je prijedlog da se omogući održavanje sjednica Skupštine KS u sali uz poštivanje epidemioloških mjera. 

Takav zahtjev uputio je već dva puta predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, zastupnik Haris Zahiragić kao i Povjereništvo KO SDP BiH Sarajevo. 

Kako je potvrdio za Patriju ministar zdravstva KS Haris Vranić koji je na čelu Kriznog štaba KS neće biti popuštanja mjera. 

Ostavio je mogućnost da se čak i pooštre epidemiološke mjere. Kada je riječ o odvijanju nastave i mogućim promjenama, Vranić je kazao da se prati epidemiološka slika. 

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je nove naredbe i preporuke koje je usvojila i Vlada FBiH na sjednici 11. februara, a koje su stupile na snagu 12. februara. 

Tim naredbama naloženo je Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona, na području kantona kao i općina, donesu naredbu za održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela kantona, kao i organa odlučivanja u jedinicama lokalne samouoprave (gradska, općinska vijeća i sl.). Upravo cijeneći situaciju u KS gdje se posljednjih nekoliko dana pogoršava epidemiološka slika i gdje je sedmična incidenca još uvijek visoka Krizni štab je ostao pri svojim ranijim odlukama da ne dozvoli održavanje sjednica Skupštine KS u zatvorenom prostoru. 

Također jedna od naredbi je da Kantonalni krizni štabovi mogu donositi restriktivnije, ali ne i liberalnije mjere u odnosu na naredbe Federalnog kriznog štaba.      
 

(NAP)

Tagovi: Skupština KS