Utorak, 09.03.2021.

Državna policija sve nestrpljivija: Vijeće ministara BiH danas razmatra osnovice plaća

Četvrtak, 18.02.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Sjednica Vijeća ministara BiH zakazana je za danas, a na predloženom dnevnom redu je i Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Također bit će razmatran Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Podsjećamo, da Savez sindikata policijskih organa u BiH već izvjesno vrijeme upozorava da je rok za usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2021. davno istekao i da njeno neusvajanje stvara nesigurnost kod uposlenih u policijskim agencijama.

Dragan Krvavac, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH, upozorio je da uposleni u policijskim agencijama u ovo vrijeme pandemije i migrantske krize ionako rade u izuzetno teškim uslovima. Državni policajci (Granična policija BiH, SIPA, DKPT) i dalje su na čekanju kada je riječ o povećanju osnovice i uspostavi socijalnog dijaloga.

Ministarstvo finansija je u okvirnom budžetu računalo osnovicu sa 498 KM i to je neko povećanje u odnosu na zadnjih devet godina. S obzirom na pandemiju koronavirusa i smanjenje priliva od PDV-a Sindikatu je ovo i prihvatljivo. 

Ranije se oglašavao i Ramo Rustemović iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva, i to nakon oržanog sastanka sa Sindikatom policijskih organa BiH i njihovim predsjednikom Sindikata Draganom Krvavcem i predsjednikom Sindikata SIPA-e Edinom Kahrimanovićem i zauzeli su sljedeći stav:

“Tražimo vraćanje osnovice na iznos od 535,00 KM, koja nam je više od deset godina smanjena. Ovdje nema povećanja plata i ne trebaju posebna finasijska sredstva u budžetu VM, samo da se vrati oduzeto i umanjeno. Kod svih uposlenika na nivou entiteta i kantona su rasle plate, kod nas smanjivane. U ovom slučaju samo treba politička volja i želja da nam se vrati oduzeto, formalno-pravno nema nikakvih zapreka“, kazao je Rustemović.

(NAP)