Utorak, 27.07.2021.

Intenzivirane aktivnosti na formiranju komunalne policije, krajnji rok oktobar

Četvrtak, 22.07.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | novinarka

Za postizanje kontinuiteta u zavođenju komunalne čistoće i javne higijene na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine potreban je kontinuirani nadzor, praćenje i sankcionisanje neodgovornih pojedinaca koji svojim nedopustivim ponašanjem narušavaju javnu higijenu, a time i ugled Sarajeva.

Prethodnih dana na terenu su ponovo evidentirana svjesna i namjerna kršenja zakonske regulative kojom je uređena oblast odlaganja otpada i komunalne čistoće. Neodgovorni pojedinci odlagali su otpad mimo kontejnera, te su evidentirane apsurdne situacije da su kontejneri prazni, a otpad ostavljen pored njih.

I pored brojnih upozorenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, nažalost pojedinci su i ovaj put nepropisno odlagali otpad životinjskog porijekla i kože kurbana, bacajući ih u kontejnere, što je strogo zabranjeno i zakonom kažnjivo. Zahvaljujući saradnji sa građanima i dobroj komunikaciji koja se ostvaruje putem viber broja (062/002-244) nadležna preduzeća i organi su u posjedu fotografija i video snimaka ovih prekršilaca protiv kojih će se poduzeti mjere.

Sve navedeno razlog je za intenziviranje aktivnosti na formiranju komunalne policije koja se nameće kao jedino trajno rješenje u zavođenju reda u oblasti javne higijene.

“Zaista je formiranje komunalne policije jedini način da stanemo ukraj primitivizmu i malograđanštini pojedinaca zbog kojih ispaštaju građani cijelog Kantona Sarajevo. Nećemo više tolerisati takvo ponašanje i formirat ćemo odjeljenje komunalnih policajaca koji će djelovati 24 sata dnevno na terenu, uz mogućnost izdavanja prekršajnih naloga, pokretanja prekršajnih postupaka, pa čak i podnošenja prijava za krivična djela za neodgovorne pojedince,“ najavio je ministar Enver Hadžiahmetović.