Utorak, 27.07.2021.

Ko je Sulejman Bajrić koji pozdravlja i ispraća sve uprave u KJKP Toplane? Redakciji PRESS-a pisali uposlenici preduzeća

Ponedjeljak, 31.05.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Aktuelna Vlada Kantona Sarajevo zajedno sa skupštinskim zastupnicima trebalo bi da imenuje uprave svih kantonalnih preduzeća, pa tako i preduzeća KJKP Toplane. Raspodjela pozicija među koalicionim partnerima je dogovorena, a uposlenici oslobođeni ranijih strahova pisali su redakciji PRESS-a upozoravajući na, kako kažu “vladare iz sjene”.

Pismo uposlenika prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

– Koristimo ovu priliku da upozorimo javnost da unutar KJKP Toplane bez obzira na imenovano rukovodstvo već godinama zapravo vlada jedan čovjek, preko kojeg se kontroliraju svi procesi unutar firme i vrši nadzor i rukovođenje.

Uposlenici Toplana tvrde da je očigledan primjer takvog kadra izvjesni Sulejman Bajrić istaknuti član SDA Hadžići.

– Sulejman Bajrić je u periodu od 06.02.2003. do 15.02.2007. godine obavljao funkciju Ministra unutrašnjih poslova u Vladi KS, ispred Stranke demokratske akcije, a na poziciju je, prema pisanju tadašnjeg političkog magazina Slobodna Bosna, došao na veoma sumnjiv način, kao treći pik i to sa pozicije Sekretara općinskog odbora SDA Hadžići.

– Nakon isteka mandata na ministarskoj poziciji, već dan poslije, 16.02.2007. godine zasniva radni odnos u Toplanama, na poziciji savjetnika direktora, a onda gradi karijeru na pozicijama sekretara drušva, samostalnog stručnog saradnika, sa sve pripadajućim plaćama od preko 2.000,00 KM.

– Tako je izvjesni Sulejman Bajrić godinama provodio dane u sarajevskim Toplanama, čekajući pogodan trenutak za izvršenje zadatka za koji ga je stranka zadužila.

Bajrić je, kako pišu uposlenici u pismu, aktivno učestvovao u smjeni tadašnjeg direktora Toplana, pokojnog Admira Džubura, te kao zahvalu dobio poziciju iz snova, sa koje svoj zadatak može obavljati spokojno i mirno, bez da ga bilo ko poveže sa svim radnjama Uprave i upravljačke strukture.

– Tadašnja Uprava firme Toplane, na čelu sa Berinom Alagićem, nagradila je Bajrića tako što je za njegove potrebe formiran Sekretarijat firme, kojim rukovodi Sekretar društva, a kojeg, zbog Sulejmanovih opstrukcija, o čemu ćemo u nastavku teksta, niko do sada nije mogao imenovati. Sulejman Bajrić je nagrađen pozicijom Samostalnog stručnog saradnika u Sekretarijatu, sa neto plaćom od 2.298,05 KM, naravno bez toplog obroka, minulog rada i troškova prijevoza, gdje u konačnici, kada se sve sabere, Toplane Bajriću na mjesečnom nivou isplate skoro 3.000,00 KM.

Uposlenici tvrde da je vrlo itneresantno ono što je navedeno u opisu poslova dotičnog: „po potrebi obavlja poslove Sekretara….“, „Vrši koordinaciju organa Upravljanja, Nadzornog odbora, Skupštine…“, „Priprema sjednice Preduzeća i istima prisustvuje“, „Pruža stručnu podršku organima Preduzeća…“

– Sve ove poslove obavlja iz ugodne hladovine, da ogroman broj uposlenika sarajevskih Toplana i ne zna kako taj gospodin izgleda, tvrde uposlenici.

– Zanimljiva je činjenica da su članovi bivše Uprave na čelu sa Berinom Alagićem i Sejfom Ušanovićem, koji je nedavno vraćen za direktora Toplana, toliko pogodovali Sulejmanu Bajriću, da su totalno derogirali Zakon o privrednim društvima FBiH i sve članove Zakona vezane za poziciju Sekretara društva, uključujući i prekršajnu odgovornost istog, te se zbog toga, a prema riječima uspolenika Toplana, izvjesni Sulejman Bajrić nekada predstavlja kao Sekretar, nekada kao Samostalni stručni suradnik, nekada kao desna ruka direktora.

– Nedavno je u Toplanama imenovan novi v.d. direktor, gospodin Sejfo Ušanović, koji također ima poveznicu sa Sulejmanom Bajrićem.

Prema riječima uposlenika Toplana, blizak odnos koji je odmah uspostavio sa novoimenovanim direktorom omogućio je Bajriću utjecaj iz sjene kakav je imao i do sada.

– Jedan od glavnih zadataka koji se stavlja pred Trojku jeste pronalaženje SDA spavača u preduzećima i organima uprave koji tamo imaju jasne zadatke i koji su spremni na sve, samo da bi se uništila svaka nada za promjenu i da bi se, što je više moguće, proširila priča „da su svi isti!“, zaključili su uposlenici, te dodali da su mediji njihova jedina nada da se čuje istina, te da će nastaviti sa ovom praksom.